Zuid-Limburg kent een sterke ambitie om de kenniseconomie uit te bouwen met de Brightlands Chemelot Campus in Geleen als troef. Hiervoor worden duizenden kenniswerkers uit de hele wereld aangetrokken. Een bijzondere groeiopgave. Gelijktijdig loopt zoals in heel Zuid-Limburg het aantal inwoners van de Westelijke Mijnstreek terug. Minder mensen betekent minder behoefte aan woningen met een grote transformatieopgave in de bestaande woningvoorraad tot gevolg. Tot nu toe zijn de economische potentie als top-technologische regio en de demografische verandering nog niet of nauwelijks met elkaar in verband gebracht. Dit terwijl de combinatie van de krimp- en groeiopgave de regio wellicht een nieuw perspectief kan bieden, met de woningvraag van kenniswerkers als vliegwiel voor de transformatieopgave in de bestaande woningvoorraad. Daarom dit onderzoek.

In de eerste stap van dit onderzoek kijken we naar de woonwensen van de bèta-kenniswerkers op de Brightlands Chemelot Campus. Waar wonen ze nu? En waarom? In wat voor een woonomgeving zouden zij bij voorkeur willen wonen? Welke voorzieningen zijn belangrijk?

In de tweede stap hebben we een verkennend onderzoek naar de lokale context gedaan. Is er in de bestaande woningvoorraad ruimte voor de kenniswerkers? Of moet er nieuw gebouwd worden voor deze doelgroep? Welke autonome demografische ontwikkelingen kent de Westelijke Mijnstreek en wat is het effect op het woningaanbod in de regio?

In de derde onderzoeksstap leggen we de link tussen de woonwensen van de kenniswerkers en de bestaande woningvoorraad in de Westelijke Mijnstreek. Kan in de regio worden voorzien in de woonwensen van de kenniswerkers? En welke bestaande woongebieden komen dan het meest in aanmerking?

De kansenkaart laat zien op welke plaatsen in de Westelijke Mijnstreek kan worden voorzien in de woonwensen van de bèta-kenniswerkers.

Ruimtelijke strategieën voor de regio

In de vierde onderzoeksstap hebben wij een 5-tal strategische aanbevelingen. Deze ruimtelijke strategieën bieden een breder perspectief op de ontwikkeling van de regio. Nieuwe koppelingen tussen actoren en nieuwe financieringsmodellen staan hierbij centraal. Ze vormen de hoofdaanbevelingen van het onderzoek.

  • 1_woonomgeving

De vijfde stap zijn concrete acties om de kenniswerkers te faciliteren. De individuele maatregelen zijn gestructureerd binnen een matrix met op de ene as de vier dominante thema’s binnen de woonwensen (voorzieningen, woning, groen, en bereikbaarheid) en op de andere as de verschillende schaalniveaus waarop de maatregelen kunnen plaatsvinden (woning tot Euregio). Dit resulteert in een wolk aan mogelijke maatregelen die concreet vorm en inhoud geven aan de woonwensen van de bèta-kenniswerker in de Westelijke Mijnstreek: de gereedschapskist.
details

Per thema hebben we een uitwerking gedaan die laat zien wat de maatregelen concreet betekenen.

Het team

Martijn van Bussel, stedebouwkundige

Martijn van Bussel (1978) is woonachtig in Stein en is hier tevens met zijn ontwerpbureau, BuroSTUB, gevestigd. Vanaf zijn werkplek op de zolderverdieping heeft hij aan de ene kant zicht op het Maasdal en aan de andere kant op de skyline van de Chemelotsite. Martijn is afgestudeerd als stedebouwkundige aan de TU Eindhoven en werkzaam geweest bij Atelier Dutch, Buro5 Maastricht, gemeente Venlo en de gemeente Sittard-Geleen. Bij de gemeente Sittard-Geleen is hij direct betrokken geweest bij de krimpproblematiek in de regio. Naast zijn werkzaamheden voor BuroSTUB is hij tevens actief als docent bij de Academie van Bouwkunst in Maastricht.

Cas Denissen, stedebouwkundige

Cas Denissen (1980) ontwerpt, adviseert en organiseert. Stedebouw en landschapsarchitectuur zijn zijn speelveld. Cas is afgestudeerd als stedebouwkundige aan de TU Eindhoven. Hij werkte als ontwerper, adviseur en projectleider bij oa. Bentvelsen Fleer Architectuur Stedebouw, MTD Landschapsarchitecten en de gemeente Venlo. Naast zijn werk was Cas oa bestuurslid van Jong BNSP. Momenteel is hij gemeentelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de Limburgse gemeente Peel en Maas. Cas woont in Meerssen en zijn Geleense schoonmoeder werkte tot haar pensioen bij o.a. Sabic, DSM en Stamicarbon.

Bart Muskens, adviseur ruimte & economie

Bart Muskens (1981) is geboren in Heerlen en heeft 18 jaar in Geleen gewoond. Zijn vader werkt bij DSM Research op de Chemelot Campus. Na een opleiding als stedebouwkundige aan de TU in Eindhoven werkt hij nu als adviseur Ruimte en Economie bij Royal HaskoningDHV. Vanaf zijn balkon ziet hij tegenwoordig de chemische industrie van de Rotterdamse haven. Bart werkt als adviseur en projectleider aan beleid en projecten op het vlak van economie, toerisme en recreatie, woonvisies, structuurvisies en masterplanning.

Arjan Kuijpers, vastgoedstrategie

Arjan Kuijpers (1981) is Brabander van geboorte. Nadat hij is getrouwd met een Heerlense heeft hij zich in 2013 definitief gevestigd in de Oostelijke Mijnstreek. Arjan is afgestudeerd aan de TU Eindhoven op het vakgebied Corporate Real Estate Management. Na zijn studie is hij bij Coresta Group begonnen als adviseur op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder andere woningbouwcorporaties, zorginstellingen, gemeentes en andere (semi-) publieke instellingen met middelgrote tot grote vastgoedportefeuilles. Inmiddels is hij binnen Coresta Group verantwoordelijk voor alle advieswerkzaamheden in Zuid-Nederland.

Pin It on Pinterest

Share This